Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Kaprový revír 2-4730-1-1
VN Halačovce
Popis revíru : Vodná plocha nádrže na potoku Halačovka nad obcou Halačovce.
Organižačné informácie o revíre : Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája. Na VN je povolená ako prístupová cesta len panelová cesta. Parkovanie je povolené od hrádze VN na pravej strane nad poľnou cestou pred Okálom až po koniec vyhradenej časti za Okálom. Parkovanie mimo tohoto priestoru ako aj použitie iných prístupových ciest je zakázané. Dodržovanie tohoto zákazu bude kontrolovať rybárska stráž. Porušenie tohoto zákazu bude považované za porušenie miestneho rybárskeho poriadku a bude postihované podľa disciplinárneho poriadku SRZ. VODNÁ NÁDRŽ JE ZARADENÁ DO CELOZVÄZOVEJ POVOLENKY !!!
1 Photo(s)
© 2006 Mibes