Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Kaprový revír 2-4550-1-1
Vn Brezolupy
Popis revíru : Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy, časť Jerichov s potokom Hydina od ústia do VN Nedašovce po pramene a Miezgovským potokom od ústia po pramene.
Organižačné informácie o revíre : Doplňujúce informácie nie sú ...
3 Photo(s)
© 2006 Mibes