Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Kaprový revír 2-0100-1-1
Bebrava č.2
Popis revíru : Čiastkové povodie Bebravy od cestného mosta pri obci Livina po ústie potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou, s prítokmi Liviny po obec Libichava - Libichavský potok, Višňová, Haláčovka, potok Inovec, Vrbovský potok, Bratinovský potok.
Organižačné informácie o revíre : Doplňujúce informácie nie sú ...
0 Photo(s)
© 2006 Mibes