Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Kaprový revír 2-2740-1-1
Svinica č. 1
Popis revíru : Čiastkové povodie Svinice od ústia do Bebravy po železničný most Svinná-Ruskovce a Hradniansky potok od ústia po pramene.
Organižačné informácie o revíre : Nie sú ...
0 Photo(s)
© 2006 Mibes