Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Lososové - pstruhové 2-0110-4-1
Bebrava č. 3
Popis revíru : Čiastkové povodie Bebravy od ústia potoka Svinica v Bánovciach nad Bebravou po začiatok obce Čierna Lehota s prítokmi Trebichavský potok od ústia do Bebravy po začiatok obce Trebichava, Machnáč od ústia po Letný majer nad Obcou Motešice, potok Dubnička od ústia po teleso hrádze VN Prusy a Jelešnica od ústia po pramene.
Organižačné informácie o revíre : Doplňujúce informácie nie sú ...
6 Photo(s)
© 2006 Mibes