Skip Navigation Links

Revíre Mosrz Bánovce nad Bebravou - výber

Detail vybraného revíru
Lososové - pstruhové 2-2160-4-1
Radiša č. 1
Popis revíru : Čiastkové povodie Radiše od ústia do Bebravy po splav nad obcou Kšinná s prítokmi Omastiná od ústia po sútok s Podhradským potokom nad obcou Žitná-Radiša, Rakovec, Striebornica od ústia nad Uhrovcom po pramene vrátane rybníkov na toku.
Organižačné informácie o revíre : Doplňujúce informácie nie sú ...
0 Photo(s)
© 2006 Mibes